Idrottsbonus på Pekkaniska

Namnet Pekkaniska är för många finländare synonymt med kranar. Många känner nog också till att företaget uppmuntrar medarbetarna att sköta sin hälsa och motionera – företaget är känt för att ge bonus för löpning.

Korpidrotten har varit en del av Pekkaniska Oy:s företagskultur alltsedan 1989 då Pekka Niska beslutade att införa Idrottsbonus. Till en början var Pekkas motivering till Idrottsbonusarna att medarbetarna skulle orka bättre och ha färre sjukdagar.

I början av året genomfördes en undersökning i syfte att ta reda på medarbetarnas åsikter om Idrottsbonusarna samt hur lönsamma de är för arbetsgivaren.

Hälften av dem som deltog i undersökningen berättade att korpidrotten hade sänkt deras stressnivå och framför allt förbättrat deras motivation och stresshantering. Av förståeliga skäl sysslar inte alla medarbetare på Pekkaniska med löpning eller motionsidrott, men de tjänar ändå in bonus till exempel genom att inte röka eller dricka alkohol. Undersökningen visade att varenda medarbetare på Pekkaniska har fått minst en bonus under de senaste fem åren.

Företaget har betydligt lägre sjukfrånvaro än genomsnittet. I Finland är genomsnittet 11 dagar om året (2013), medan samma siffra på Pekkaniska under de senaste fem åren har varit endast 5 dagar per medarbetare per år.

Trivsel på arbetsplatsen och stresshantering blir allt viktigare i det moderna samhället. Vanligen orkar man bättre med vardagsstressen när man har sunda levnadsvanor och en god allmän kondition.

Vi uppmuntrar alla att motionerna och leva mer hälsosamt!