Idrottsbonus

Pekkaniska uppmuntrar motion och idrott bland medarbetarna och har ett idrottsbonussystem som belönar hälsosamma levnadsvanor och som ger medarbetarna på Pekkaniska Oy möjlighet till avsevärda extra inkomster.

Bonusar

  • ingen rökning: 170 euro/år
  • ingen alkohol: 170 euro/år
  • fullborda en officiell idrottstävling: 170 euro
    (grenar: orientering 25 km, maratonlöpning 42 km, rodd 50 km, skidåkning 60 km, cykling 120 km eller triathlon 1 500 m/40 km/10 km) (1
  • vinna över vd:n i pull-up: 170 euro (2
  • löpning (minst 5 km): 1 euro/km (3
  • cykling till jobbet (minst 5 km/riktning): 0,25 euro/km (4
  • ingen sjukfrånvaro: 510 euro/år
  • sluta röka: 1 000 euro (5

1) Bonus för uthållighetsidrott betalas för en gren per år.
2) Bonus för pull-up betalas endast för första vinsten.
3) Bonus i euro/km betalas för löpturer som görs av två eller flera medarbetare tillsammans på lunchrasten eller utanför arbetstid och där starten sker från arbetsplatsen.
4) Ersättning för cykling till jobbet betalas för den kortaste vägen mellan hemmet och arbetsplatsen.
5) Ersättning för att sluta röka betalas till rökare som slutar och är rökfria i ett år.

På alla bonusar görs avdrag för skatt och arbetsgivaravgifter.