Kvalitet och miljö

I vår verksamhet tillämpar vi ett kvalitetssystem som 1997 certifierades enligt standarden SFS-EN ISO 9001. Pekkaniska Oy är det första kranföretaget i Skandinavien som har certifierats enligt standarden och certifieringen omfattar hela företagets verksamhet.

Miljö

Gröna värderingar är centrala i Pekkaniskas verksamhet och vi utvecklar hela tiden nya sätt att ta hänsyn till miljön.

Pekkaniska har redan länge deltagit i uppbyggnaden av förnybara energiformer, till exempel vindkraft. Pekkaniskas välkända rödvita maskiner är en vanlig syn på vindkraftsbyggen runt om i Nordeuropa. Våra kranar är utan undantag av senaste modell, vilket innebär att vi kan påverka utsläppen så effektivt som möjligt.

Pekkaniska lyfter och bär sitt ansvar även för vår gemensamma miljö.